Aktualne zagadnienia

Opracowanie i wdrożenie procedur minimalizacji wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwu zaproponować szkolenie połączone z dostarczeniem procedur minimalizacji wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność przedsiębiorstw opracowaną przez ekspertów z zakresu prawa, lekarzy oraz wyższej kadry menadżerskiej. Przykładowe referencje otrzymane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny dostępne są pod linkiem: Referencje NIZP-PZH.

Zakres:

 1. Dostarczenie procedur minimalizacji wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną przedsiębiorstwa w aspektach:
  1. Polskich regulacji związanych z zagrożeniami wirusem:
   1. ustawa o chorobach zakaźnych;
   2. procedury postępowania (wykrywania i leczenia);
  2. Prawa i obowiązki pracodawcy:
   1. działania prewencyjne pracodawcy;
   2. kontrola pracowników;
   3. uprawnienia pracownicze w razie choroby (z uwzględnieniem regulacji zasiłkowych i obecności);
   4. zachorowanie w podróży służbowej;
   5. propozycje regulacji wewnętrznych uwzględniających profilaktykę i ochronę przed zarażeniem;
   6. Prawa i obowiązki pracodawcy:
  3. Ochrony danych osobowych
 1. Przeprowadzenie szkolenia z dostarczonych procedur.

Cena netto: 5 000 PLN.

Koszty dojazdu rozliczany dodatkowo jako iloczyn liczby kilometrów z siedziby wykonawcy do miejsca świadczenia usług i stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).