Specjalizacje

Zarządzanie

Doradzamy zarządzającym najwyższego szczebla (CEO, GM) dając im wspieracie w podejmowaniu kluczowych decyzji dla organizacji.

W ramach usług dla leaderów wyróżniamy:

  • audyt organizacji,
  • doradztwo dla CEO i GM,
  • przygotowanie pożądanego schematu organizacji,
  • analiza wybranej problematyki,
  • pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji,
  • kompleksowe spojrzenie na problematykę z zewnątrz.