Specjalizacje

Nadzór Inwestorski

Dla Klientów wykonujemy czynności związane z nadzorem inwestorskim poprzez:

  • wykonanie czynności prawno-administracyjnych w celu rozpoczęcia inwestycji na przykład takich jak uzyskanie pozwolenie na budowę,
  • przygotowanie umów z wykonawcami,
  • nadzór na prawidłową i terminową realizacją projektu.