Polityka prywatności

Stan na dzień: 11.06.2019 r.

Polityka prywatności APIpharma Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest APIpharma Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. (dalej: „APIpharma”) z siedzibą w Katowicach.

2. Cele przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez APIpharma wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zawartej z Klientem APIpharma (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4. Realizacja praw. Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z APIpharma za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Odbiorcy danych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy APIpharma oraz podmioty, którym APIpharma powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające APIpharma w świadczeniu usług) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

6. Pliki cookies. Strona internetowa APIpharma używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie oraz jej preferencji. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. 8. Zmiany w Polityce prywatności. APIpharma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.