Aktualne zagadnienia

Dotacje unijne i rozwój placówek opieki zdrowotnej dzięki innowacjom

Jakością leczenia zainteresowane jest całe społeczeństwo. W zarządzeniu opieką zdrowotną niezbędne jest poszukiwanie możliwości rozwoju, który pozwala na istotne wyróżnianie się na rynku. Poprawa jakości usług wymaga jednak znacznych nakładów finansowych, zarówno związanych ze zdobyciem wiedzy, wyposażeniem w sprzęt medycznym, jak również infrastrukturą budowlaną.

Dotacje unijne w znacznym zakresie rozwiązują problemy inwestycyjnych, Jednak nie dotyczą aktualnie zakupu urządzeń i budowy obiektów, w których będą świadczone standardowe usługi medyczne, ale usług wyróżniających się innowacyjności. W tym miejscu biznes ma wspólne cele z nauką, która poprzez doskonalenie znanych rozwiązań i wdrażanie innowacyjnych, zapewnia możliwość pozyskania funduszy unijnych na cele rozwojowe.

Przykładem przedsiębiorstwa, które podjęło współpracę z nami w celu opracowania koncepcji nowych produktów i usług oraz wykonaniem prac B+R jest firma świadcząca kompleksowe usługi stomatologiczne „Uśmiechnij mi się” Marta Niedziela-Sołtysiak. Na wdrożenie autorskiej metody leczenia zaburzeń układu stomatologicznego wspomaganej komputerową analizą biomechaniki żuchwy i aktywizacją mięśni języka przedsiębiorstwo to uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (na lata 2014 –2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce).

Dysponujemy koncepcjami i technologiami, które mogą stanowić podstawę uzyskania dofinansowania na zakup kosztownej aparatury i rozbudowę obiektów w celu wprowadzenia innowacyjnych usług i podniesienia konkurencyjności ośrodka. Drugą możliwością jest wskazanie nowego obszaru w którym chcieli by Państwo stworzyć innowacyjną usługę. W takim przypadku zespół naszych ekspertów jest do Państwa dyspozycji w celu przeobrażenia pomysłu w gotową usługę w celu wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie.

Naszą mocną stroną jest doświadczenie naukowe i wysoki poziom. W ramach realizacji projektu dzięki doświadczeniu naszych ekspertów możliwe jest poprowadzenie badań w sposób umożliwiający uzyskanie stopnia naukowego doktora, który z pewnością będzie dodatkowym atutem na rynku usług.

Nasze technologie i koncepcje nowych usług mających statut innowacyjnych dotyczą w szczególności:

Dla ośrodków medycyny estetycznej:

  • opracowanie nowych narzędzi i technologii z zakresu laseroterapii dermatologicznej,
  • opracowanie metod optymalizacji dermatologicznych zabiegów laserowych w oparciu o metody bioinżynierii skóry.

Dla ośrodków stomatologicznych i chirurgii szczękowo twarzowej:

  • rehabilitacją osób dotkniętych dysfunkcjami zwarcia narządu żucia, prowadzących do patologicznego ścierania zębów (bruksizm), i co gorsze, nieodwracalnych zmian patologicznych stawów,
  • traumatologią zębów i kości oraz ich prewencji poprzez zastosowanie ochraniaczy sportowych,
  • implantami, zwłaszcza zębowymi, odznaczającymi się biozgodnością mechaniczną osiąganą poprzez wprowadzenie silikonowych złączy z protezami,
  • zespoleń kostnych oraz implantów rozległych ubytków szczęki i żuchwy, w szczególnie problematycznych przypadkach przerwania jej ciągłości,
  • materiałów o różnym okresie biodegradacji do sterowanego podnoszenia zanikłych wyrostków zębodołowych,
  • wzmocnieniami kompozytowymi uzupełnień zębowych.

Dla szpitali i ośrodków opieki długoterminowej:

  • komputerowym projektowaniem personalizowanych implantów,
  • techniką i materiałami w prewencji odleżyn.

Oprócz wymienionych technologii, jesteśmy gotowi na opracowane koncepcji dla Państwa placówki w celu uzyskania dofinansowania na innowacyjne lub udoskonalone usługi w celu podniesienia atrakcyjności ośrodka.

Zachęcamy do kontaktu w celu rozpoznania możliwości uzyskania dofinansowania związanego z wykonaniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniem ich wyników, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).