Aktualne zagadnienia

Ilościowe badania skuteczności produktów kosmetycznych i dermokosmetycznych

Obecnie skuteczność preparatów kosmetycznych i dermokosmetycznych nie jest identyfikowana wcale lub tylko szacowana na podstawie badań jakościowych. Badania jakościowe nie pozwalają na precyzyjne porównanie przedmiotowego produktu do produktów konkurencyjnych oraz umożliwiają manipulowanie danymi. Zdecydowanie wyższą wartość, zarówno merytoryczną jak i marketingową, przedstawia analiza ilościowa. Ponadto analiza taka, jeżeli posiada odpowiedni poziom nowości, może zostać opublikowana w czasopiśmie naukowym stając się niepodważalnym dowodem naukowym.

Przykładem wdrożonego rozwiązania ilościowego badania skuteczności produktu jest eksperyment medyczny przeprowadzony dla preparatu stosowanego w terapii lipodystrofii  gynoidalnej. Producent preparatu chcąc przedstawić przewagę konkurencyjną zlecił badania in vivo mające na celu wykazanie skuteczności swojego produktu omawianymi metodami.

Aby zrealizować tak założony cel w pierwszej kolejności zaprojektowano metodykę badania. Z uwagi na fakt, że projekt zaplanowano jako eksperyment medyczny, pozyskano zgodę komisji bioetycznej. Następnie zrekrutowano ochotników uczestniczących w eksperymencie medycznym i dopełniono wszystkich procedur i formalności niezbędnych do rozpoczęcia badania na ludziach.

Wykonano serię zabiegów a następnie przeprowadzono badania naukowe mające na celu analizę ilościową skuteczności badanego preparatu. Opracowano innowacyjną metodykę badań opartą o zastosowanie dynamicznej analizy termowizyjnej wspartej metodami analizy i przetwarzania obrazów (GLCM).

Uzyskane wyniki potwierdziły wysoką skuteczność preparatu. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano i opublikowano publikację naukową w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism dotyczących badań skóry: Skin Research and Technology (Wiley). Ponadto uzyskane wyniki prezentowane były na licznych międzynarodowych zjazdach naukowych.

Zaproponowana procedura pozwoliła więc nie tylko przedstawić obiektywne dane naukowe skuteczności badanego preparatu szerokiemu gronu specjalistów na całym świecie ale również wyróżnić produkt na tle produktów konkurencyjnych poprzez przedstawienie niepodważalnych dowodów naukowych.

W przypadku zainteresowania wykorzystaniem metod ilościowych w celach naukowego przedstawienia skuteczności Państwa produktów zachęcamy do kontaktu.