Specjalizacje

Doradztwo transakcyjne

Łączymy firmy chcące sprzedać i kupić licencje na produkty, MAH, a także oddać/przejąć dystrybucję produktów lub promocję produktów.