Specjalizacje

Dystrybucja

Projektowanie i budowanie modeli dystrybucyjnych pod potrzeby klienta. Wykonujemy porównanie różnych modeli dystrybucyjnych uwzględniając całokształt potrzeb przedsiębiorstwa. Na bazie opracowanego planu wykonujemy wdrożenie najbardziej odpowiedniego modelu. Poniżej prezentujemy najistotniejsze obszary wsparcia dla każdego zagadnienia.

Dystrybucja:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie modeli biznesowych,
 • nakreślenie plusów i minusów oraz kosztów i harmonogramu wdrożenia,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • pomoc w wyborze najlepszego dystrybutora,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI.

Kanał Dystrybucji:

 • analiza potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego kanału dystrybucji,
 • przygotowanie do negocjacji z dystrybutorami,
 • konsultacje merytoryczne w zakresie organizacji logistycznej, dobór zasobów i etatów.

Dystrybucja tradycyjna:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie kontaktu z osobami decyzyjnymi największych hurtowni ogólnopolskich,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI.

Dystrybucja bezpośrednia:

 • analiza sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie modeli biznesowych,
 • nakreślenie plusów i minusów oraz kosztów i harmonogramu wdrożenia,
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego,
 • negocjacje cenowe oraz umowy współpracy,
 • pomoc w wyborze najlepszego agenta/ów,
 • przeprowadzenie audytów:  jakościowego, bezpieczeństwa, IT,
 • ustalenia zasad współpracy, obowiązków i praw obu stron, wskaźników KPI,
 • pełne wsparcie w zakresie elektronicznej wymiany danych.