Specjalizacje

DPD (GDP), GMP

W obszarze Zarządzania Jakością specjalizujemy się w doradztwie i wdrażaniu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Zakres usług:

  • organizowanie i tworzenie struktur jakościowych w przedsiębiorstwie
  • wdrażanie systemów jakości zgodnych z wymaganiami GDP, GMP
  • opracowanie dokumentacji, procedur i instrukcji systemu jakości zgodnych wymaganiami GDP, GMP
  • organizacja i przeprowadzanie szkoleń jakościowych z zakresu systemów jakości, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  • organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla audytorów wewnętrznych w oparciu wymagania GDP/GMP
  • przeprowadzanie audytów jakościowych Systemu Jakości
  • opracowanie procedur oceny ryzyka oraz walidacji i kwalifikacji dla procesów dystrybucyjnych, w tym metodologii mapowania pomieszczeń magazynowych oraz walidacji transportu
  • przygotowanie umów jakościowych zgodnych z wymaganiami GDP i GMP
  • wsparcie w interpretowaniu i wdrażaniu przepisów prawnych w zakresie wytwarzania i dystrybucji farmaceutycznej, obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi.